Μονοκατοικία στη Βούλα
Μονοκατοικία στη Βούλα
Μονοκατοικία στη Βούλα
Μονοκατοικία στη Βούλα
Μονοκατοικία στη Βούλα

Μονοκατοικία στη Βούλα

Τοποθεσία: Βούλα, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2007
Χρόνος Κατασκευής: 2012-2013

Σε οικόπεδο μεγάλης κλίσης σχεδιάστηκαν δύο πλήρως ανεξάρτητες μεζονέτες, μια 250τμ στο ψηλότερο τμήμα και μια μικρότερη (περίπου 100τμ) στο χαμηλότερο τμήμα του. Στο σύνολό του, το κτίριο αναπτύσσεται σε 5 επίπεδα. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διαμόρφωση όγκων του κτιρίου, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους και να εντάσσεται όσο το δυνατό ομαλότερα στο περιβάλλον.Και στις δυο μεζονέτες οι χώροι διημέρευσης (καθιστικά, κουζίνες) εκτονώνονται άμεσα σε υπαίθριους ισόγειους χώρους, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως η πλήρης ανεξαρτησία των κατοικιών διατηρήθηκε και κατά τη διαμόρφωση του κήπου. Μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία εμπλούτισαν τις όψεις του κτιρίου, προσδίδοντας ταυτόχρονα στους χώρους στους οποίους αναφέρονται ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα.

Αρχιτεκτονική Μελέτη και Επίβλεψη: Δώρα Παναγέα
Στατική Μελέτη: Βασίλης Χρηστάκης
Μηχανολογική Μελέτη: Νίκος Νάκος