Προταση για ανακατασκευη καταστηματος VIVISOL

Τοποθεσία: Κατεχάκη, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2022
Χρόνος Κατασκευής: 2022
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής:
Δώρα Παναγέα