Πολυκατοικία στον Άλιμο

Πολυκατοικια  στον Αλιμο

Τοποθεσία: Άλιμος, Αττική
Μελέτη: 2020
Κατασκευή: 2020-2022
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα
Στατική Μελέτη: Βασίλης Χρηστάκης
Μηχανολογική Μελέτη: