Διαμόρφωση ταράτσας στο Μαρούσι
Διαμόρφωση ταράτσας στο Μαρούσι
Διαμόρφωση ταράτσας στο Μαρούσι
Διαμόρφωση ταράτσας στο Μαρούσι
Διαμόρφωση ταράτσας στο Μαρούσι

Διαμορφωση Ταρατσας στο Μαρουσι

Τοποθεσία: Μαρούσι, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2013
Χρόνος Κατασκευής: 2013