Διαμόρφωση Ταράτσας στην Αγία Παρασκευή
Διαμόρφωση Ταράτσας στην Αγία Παρασκευή
Διαμόρφωση Ταράτσας στην Αγία Παρασκευή
Διαμόρφωση Ταράτσας στην Αγία Παρασκευή
Διαμόρφωση Ταράτσας στην Αγία Παρασκευή
Διαμόρφωση Ταράτσας στην Αγία Παρασκευή
Διαμόρφωση Ταράτσας στην Αγία Παρασκευή

Διαμορφωση Ταρατσας στην Αγια Παρασκευη

Τοποθεσία: Αγία Παρασκευή, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2012
Χρόνος Κατασκευής: 2013
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα