Πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο
Πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο
Πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο

Πολυκατοικια  στο Παλαιο Φαληρο

Τοποθεσία: Παλαιό Φάληρο, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2011
Χρόνος Κατασκευής: 2012-2013