Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη
Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη
Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη
Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη
Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη
Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη
Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη
Ανακατασκευή ισόγειου καταστήματος στη Δάφνη

Ανακατασκευη ισογειου καταστηματος στη Δαφνη

Τοποθεσία: Δάφνη, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2016
Χρόνος Κατασκευής: 2017
Αρχιτεκτονική Μελέτη και Επίβλεψη:
Δώρα Παναγέα