Πολυκατοικια  στην Ηλιουπολη

Τοποθεσία: Ηλιούπολη, Αττική
Μελέτη: 2023
Κατασκευή: Υπό κατασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα
Στατική Μελέτη: Σταύρος Καρακατσανίδης
Μηχανολογική Μελέτη: Ιωάννης Σακελλαρίδης