Πολυκατοικία στο Μεξικό
Πολυκατοικία στο Μεξικό
Πολυκατοικία στο Μεξικό
Πολυκατοικία στο Μεξικό

Διαμορφωση Οψεων σε Πολυκατοικια  στο Μεξικο

Τοποθεσία: Μεξικό
Χρόνος Μελέτης: 2005
Χρόνος Κατασκευής: 2005
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Δώρα Παναγέα & Κατερίνα Λαμπρινού