Μονοκατοικία στο Μαρούσι
Μονοκατοικία στο Μαρούσι
Μονοκατοικία στο Μαρούσι
Μονοκατοικία στο Μαρούσι

Μονοκατοικία στο Μαρουσι

Τοποθεσία: Μαρούσι, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2006
Χρόνος Κατασκευής: 2007-2008

Το κτίριο είναι χτισμένο σε μικρό οικόπεδο που διαθέτει μεσοτοιχίες και στις δυο πλαϊνές του πλευρές. Η κατοικία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και διαθέτει υπόγειο.Η επιλογή των χρωμάτων στο εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου αναδεικνύει το παιχνίδισμα των όγκων, ενώ ταυτόχρονα τοποθετούνται μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία όπου κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη λειτουργία του εκάστοτε χώρου στον οποίο αναφέρονται.

Αρχιτεκτονική Μελέτη και Επίβλεψη:
Δώρα Παναγέα & Κατερίνα Λαμπρινού
Στατική Μελέτη: Βασίλης Χρηστάκης
Μηχανολογική Μελέτη: Στάθης Καμπισιούλης