Ανακατασκευή Γραφείων Leaseplan
Ανακατασκευή Γραφείων Leaseplan
Ανακατασκευή Γραφείων Leaseplan
Ανακατασκευή Γραφείων Leaseplan
Ανακατασκευή Γραφείων Leaseplan

Ανακατασκευη γραφειων Leaseplan

Τοποθεσία: Μαρούσι, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2010
Χρόνος Κατασκευής: 2010
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Δώρα Παναγέα & Γιάννα Χασούρα
Στατική Μελέτη: Βασίλης Χρηστάκης