Χώρος εστίασης Leaseplan
Χώρος εστίασης Leaseplan
Χώρος εστίασης Leaseplan
Χώρος εστίασης Leaseplan
Χώρος εστίασης Leaseplan
Χώρος εστίασης Leaseplan

Χωρος Εστιασης Leaseplan

Τοποθεσία: Μαρούσι, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2013
Χρόνος Κατασκευής: 2013
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Δώρα Παναγέα & Γιάννα Χασούρα