Μονοκατοικία στον Κουβαρά
Μονοκατοικία στον Κουβαρά
Μονοκατοικία στον Κουβαρά
Μονοκατοικία στον Κουβαρά
Μονοκατοικία στον Κουβαρά

Μονοκατοικία στον Κουβαρα

Τοποθεσία: Κουβαράς, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2005

Πρόκειται για μονοκατοικία 280 τμ, η οποία εξελίσσεται σε τρία επίπεδα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τετραμελούς οικογένειας. Ο αυστηρός πολεοδομικός περιορισμός του πίσω ορίου του οικοπέδου που απαιτούσε τοίχο αντιστήριξης προσέφερε τη δυνατότητα δημιουργίας εσωτερικού αιθρίου (κήπου) στο όριο της πέτρινης μεσοτοιχίας η οποία διατρέχει όλο το μήκος του κτιρίου. Κατά μήκος του χώρου αυτού σχεδιάζεται διάδρομος και τοποθετούνται όλες οι κάθετες και οριζόντιες κινήσεις (σκάλα, ανελκυστήρας). Η κουζίνα επικοινωνεί άμεσα με υπαίθριο χώρο φαγητού, ενώ όλοι οι χώροι του ισογείου εκτονώνονται στο χώρο της πισίνας. Στον όροφο, τα δύο παιδικά υπνοδωμάτια διαχωρίζονται από το κύριο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού και βγάζουν σε υπαίθριο δώμα, ενώ στη στάθμη του υπογείου χωροθετούνται ένας κλειστός χώρος παιχνιδιού (playroom) και οι απαραίτητοι βοηθητικοί χώροι.

Αρχιτεκτονική Προμελέτη: Δώρα Παναγέα