Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης στο Κουμ Καπί
Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης στο Κουμ Καπί
Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης στο Κουμ Καπί
Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης στο Κουμ Καπί
Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης στο Κουμ Καπί
Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης στο Κουμ Καπί
Διαμόρφωση Παραλιακής Ζώνης στο Κουμ Καπί

Διαμορφωση Παραλιακης Ζωνης  στο Κουμ Καπι

Τοποθεσία: Κουμ Καπί, Κρήτη
Χρόνος Μελέτης: 2013
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
Δώρα Παναγέα & Αντώνης Λειβαδαράς