Πολυκατοικια  στον Αλιμο

Τοποθεσία: Άλιμος, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2021
Χρόνος Κατασκευής: Υπό κατασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής: Δώρα Παναγέα