Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη
Πολυκατοικία στην Ηλιούπολη

Διαμερισματα  στην Ηλιουπολη

Τοποθεσία: Ηλιούπολη, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2005
Χρόνος Κατασκευής: 2006-2207 
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και Επίβλεψη:
Δώρα Παναγέα & Κατερίνα Λαμπρινού