Ανακατασκευη γραφειων DHL

Τοποθεσία: ‘Αλιμος, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2021
Χρόνος Κατασκευής: 2022
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής:
Δώρα Παναγέα