Μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά
Μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά
Μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά
Μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά
Μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά
Μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά
Μονοκατοικία στα Γλυκά Νερά

Σχεδιασμος επιπλων σε μονοκατοικια  στα Γλυκα Νερα

Τοποθεσία: Γλυκά Νερά, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2019
Χρόνος Κατασκευής: Υπό Κατασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής:
Δώρα Παναγέα & Ελένη Γιαννακούλια