Τριπλοκατοικία στο Γέρακα
Τριπλοκατοικία στο Γέρακα

Τριπλοκατοικια στον Γέρακα

Τοποθεσία: Γέρακας, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2011
Αρχιτεκτονική Προμελέτη: Δώρα Παναγέα