Προταση αναδιαμορφωσης αιθουσας συνεδριασεων

Τοποθεσία: Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2022
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής:
Δώρα Παναγέα