Καταστημα DHL Θεσσαλονικης

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Χρόνος Μελέτης: 2020
Χρόνος Κατασκευής: 2020
Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής : Δώρα Παναγέα