Καταστημα DHL Γλυφαδας

Τοποθεσία: Γλυφάδα, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 2020
Χρόνος Κατασκευής: 2020
Αρχιτεκτονική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής : Δώρα Παναγέα