DHL Αλίμου
DHL Αλίμου
DHL Αλίμου
DHL Αλίμου
DHL Αλίμου
DHL Αλίμου

Διαμορφωση Περιβαλλοντα Χωρου ,DHL Αλιμου

Τοποθεσία: Άλιμος, Αττική
Χρόνος Μελέτης: 
Χρόνος Κατασκευής: 
Αρχιτεκτονική Μελέτη  : Δώρα Παναγέα