Πολυκατοικία στη Δάφνη
Πολυκατοικία στη Δάφνη
Πολυκατοικία στη Δάφνη
Πολυκατοικία στη Δάφνη

Πολυκατοικια  στην Δαφνη

Τοποθεσία: Δάφνη, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2019
Χρόνος Κατασκευής: Υπό κατασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη και Επίβλεψη: Δώρα Παναγέα
Στατική Μελέτη: Βασίλης Χρηστάκης
Μηχανολογική Μελέτη: Αλεξάνδρα Ζαχοπούλου