Πολυκατοικια  στην Δαφνη

Τοποθεσία: Δάφνη, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2020
Χρόνος Κατασκευής: Υπό κατασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη και Επίβλεψη: Δώρα Παναγέα