Μονοκατοικία στον Άσσο Κορινθίας
Μονοκατοικία στον Άσσο Κορινθίας
Μονοκατοικία στον Άσσο Κορινθίας
Μονοκατοικία στον Άσσο Κορινθίας

Μονοκατοικία στον Ασσο Κορινθιας

Τοποθεσία: Άσσος, Κόρινθος
Χρόνος Μελέτης: 2011
Αρχιτεκτονική Προμελέτη: Δώρα Παναγέα