Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια
Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια
Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια
Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια
Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια
Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια
Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια
Ανακαίνιση διαμερίσματος στη Νίκαια

Ανακαινιση διαμερισματος στη νικαια

Τοποθεσία: Νίκαια, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2018
Χρόνος Κατασκευής: Υπό καυασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και Επίβλεψη:
Δώρα Παναγέα