Ανακαινιση διαμερισματος στα Ανω Πατησια

Τοποθεσία: Άνω Πατήσια, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2020
Χρόνος Κατασκευής: 2021
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής και Επίβλεψη:
Δώρα Παναγέα