Πολυκατοικία στον Άλιμο
Πολυκατοικία στον Άλιμο
Πολυκατοικία στον Άλιμο
Πολυκατοικία στον Άλιμο

Πολυκατοικια  στον Αλιμο

Τοποθεσία: Άλιμος, Αττική
Χρόνος Μελέτης:2019
Χρόνος Κατασκευής: Υπό κατασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα
Στατική Μελέτη: Βασίλης Χρηστάκης
Μηχανολογική Μελέτη: Αλεξάνδρα Ζαχοπούλου