Πολυκατοικια  στον Αλιμο

Τοποθεσία: Άλιμος, Αττική
Μελέτη: 2023
Κατασκευή: Υπό κατασκευή
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Δώρα Παναγέα
Στατική Μελέτη: Βασίλης Χρηστάκης
Μηχανολογική Μελέτη: Ιωάννης Ξύδης